News

Multimedia catalogue of the cultural heritage of Małopolska

9 May 2022 Multimedia catalogue of the cultural heritage of Małopolska in the TVP3 Krakow.
#


Press reports (1 October 2021) about the Cultural Heritage scientific conference:

The photo gallery — International Scientific Conference Cultural Heritage:


„Cultural Heritage of Small Homelands“ medzinárodná stáž
Relation, 27 January 2020. Projekt spolupráce medzi partnermi Poľnohospodárskej Univerzity v Krakove, Univerzitou veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Veterinárni a farmaceutické univerzity v Brne a SPU v Nitre „Cultural Heritage of Small Homelands“  sa preklopil do druhého roku svojho fungovania. V rámci štúdia a hľadania bioindikátorov tradičných regiónov sa v novembri 2019 realizovala na Slovensku stáž v oblasti Staré Hory (Sebechleby), pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry... [www]

Stáž: Bioaktivní sloučeniny a texturní analýza
7–9 April 2019. Na Fakultě Veterinární hygieny a ekologie se 7.– 9. dubna 2019 uskutečnila stáž: Bioaktivní sloučeniny a texturní analýza v rámci projektu Cultural heritage of small homelands (2018-2020). Organizátorem stáže byl Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu... [www]


26 March 2019. NAWA — CULTURAL HERITAGE OF SMALL HOMELANDS

Information about the ”Cultural heritage of small homelands” project published on the website of the Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying... [www]


7 March 2019. Report from the scientific internship
Introduction to genetic identification of animals using low and high density data
Z odbornej stáže medzinárodného projektu
Kultúrne dedičstvo regiónov (polnohospodár, page 2)... [download]


8 February 2019. Cultural heritage (report from the kick-off meeting)
Kultúrne dedičstvo regiónov
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov... [www]

Foodheritage
ul. Balicka 253c
30-198
Krakow
j.hernik[a]urk.edu.pl
12 662 41 54
© 2021 University of Agriculture in Krakow
Design : IT UAK