Download

#

Król, K., Hernik, J., Prus, B. (red.) (2022). Dziedzictwo kulturowe z perspektywy różnych dyscyplin. Wyd. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków (ISBN 978-83-66602-56-4). https://doi.org/10.6084/m9.figshare.20443677
 
 

#

Hernik, J., Prus, B., Król, K. (Eds.) (2021). Katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (ISBN 978-83-66602-23-6). http://dx.doi.org/10.15576/978-83-66602-23-6
 
 

#

Hernik, J., Król, K., Prus, B. (Eds.) (2021). Catalogue of the cultural heritage of Małopolska. From past to modern regional development in an international context. Krakow: Publishing House of the University of Agriculture in Krakow (ISBN 978-83-66602-24-3). http://dx.doi.org/10.15576/978-83-66602-24-3

 

 

Foodheritage
ul. Balicka 253c
30-198
Krakow
j.hernik[a]urk.edu.pl
12 662 41 54
© 2023 University of Agriculture in Krakow
Design : IT UAK